Vides pieejamība

Ingrīdas Šilbergas ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā atbilst publisko ēku vides pieejamības prasībām. Personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem paredzētas iespējas ērti iekļūt un pārvietoties klīnikā.

Ieejas durvis:

  • Pacientam iespējams uzbraukt, pielietojot slīpo uzbrauktuvi;
  • Pie durvīm 1 stāvā ir ierīkota zvanu poga ar kuras palīdzību ir iespējams izsaukt personālu, ja nepieciešama palīdzība.

Ingrīdas Šilbergas ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā atbilst Latvijas būvnormatīvam:

  • LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves” ar brīvo platumu vismaz 1,5 m un durvju vērtnes platumu – vismaz 0,9 m.
  • Personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu ir tualetes telpa ar speciālu palīgaprīkojumu.
  • Ēkās izbūvēti lifti.

Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt nepieciešamo vizuālo informāciju:

  • ēku ieejas un telpas aprīkotas ar labi uztveramām norādēm un labi izgaismotu vizuālo informāciju;
  • kāpņu pirmie un pēdējie pakāpieni marķēti ar spilgtu kontrastējošu dzeltenu 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā.