Pakalpojumi / Fizioterapija
Atpakaļ
Fizioterapija

Konsultācija

Stājas novērtēšana

Fizioterapija

 

(Locītavu mobilizācija, muskuļu stiepšana, speciālie vingrojumi u.c. tehnikas)